KALİTE POLİTİKASI

– Ürünleri zamanında teslim etmek,
– Çalışanlarımıza ve doğal çevreye zarar vermeyecek en uygun malzeme ve teknolojiyi kullanmak,
– İsraf ve ziyanı ortadan kaldırarak ürünlerini ve hizmetlerini en düşük maliyetle üretmek,
– Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.

ÇEVRE POLİTİKASI

  • Atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini sağlamak,
  • Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak,
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak,
  • Çevreye zararlı atıkların kullanılmasını minimuma indirgenmesini sağlamak,
  • Ürünlerimizin tasarım, üretim, dağıtım, kullanım ve atılma aşamalarında çevresel etkileri dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlemeye çalışmak,
  • Çevre kirliliğinin önlenmesi için maksimum mücadele etmeyi hedef ve görev biliriz.
  • Çevre ile ilgili tüm yerel ve Ulusal kanun ve yönetmeliklere uyup, uluslar ası tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmek,